Quy chế hoạt động

NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website MOGI.VN (sau đây gọi là “Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN”) là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Định Anh , và do Công ty Cổ phần Định Anh làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm và dịch vụ bất động sản được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong qui trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.
 2. Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, chỉ cần thao tác truy cập vào website MOGI.VN, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm bất động sản cần mua, bán, cho thuê, hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.
 3. Trước khi sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Nguyên tắc chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN và người sử dụng.
 4. Cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
 5. Hoạt động mua, bán, cho thuê các sản phẩm bất động sản, và thực hiện các dịch vụ bất động sản trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
 6. Hàng hóa và dịch vụ bất động sản mua, bán, cho thuê trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phải thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 7. Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
 8. Khi đăng nhập, hoặc sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.
 9. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.
 10. Thành viên phải thông báo cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong các email quảng cáo.

QUY ĐỊNH CHUNG

Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
BĐS” nghĩa là bất động sản;
“Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Định Anh, đơn vị chủ sở hữu Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN;
Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
Người Mua” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, có nhu cầu
Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua.
Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
“Sở hữu Trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử
Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.

Logo của Sàn:

logo mogi

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 1. Quy trình dành cho Người Bán, và người đăng tin nói chung:
  • Bước 1: Người Bán, hoặc người đăng tin đăng ký Thành Viên theo quy trình trên Sàn
  • Bước 2: Người đăng ký cần xác thực Số điện thoại để đăng nhập. Nhân viên của sàn sẽ liên lạc người đăng tin để bổ sung thông tin: giấy tờ tùy thân, địa chỉ, khu vực đăng để xác thực tài khoản
  • Bước 3: Đăng tin rao vặt theo quy trình trên Sàn
  • Bước 4: Tin đăng tải của Người Bán, hoặc người đăng tin đã được duyệt sẽ được hiển thị trên Sàn.
  • Bước 5: người có nhu cầu về Sản Phầm tìm hiểu thông tin trên Sàn và trao đổi với Người Bán, hoặc người đăng tin.
  • Bước 6: Các Bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.
 2. Quy trình giao nhận vận chuyển, và quy trình xác nhận, hủy đơn hàng:
  Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn là cung cấp môi trường giao thương và phục vụ nhu cầu trực tiếp giữa người bán và người mua, nên hoạt động của Sàn không cần thiết phải duy trì thực hiện quy trình giao nhận vận chuyển, hoặc quy trình xác nhận/hủy đơn hàng, hoặc quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm.
 3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
  • Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành Viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, thì Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, Thành Viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đồng ý rằng Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
  • Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN khuyến khích Thành Viên, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN để tìm được giải pháp phù hợp.
  • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đều sẽ được gởi đến Phòng hỗ trợ khách hàng của MOGI.VN theo thông tin sau:
   + Điện thoại: (028) 73001234, (024) 73001234 hoặc 1900 6868
   + Email: trogiup@mogi.vn
   ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
  • Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đều sẽ được MOGI.VN hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của MOGI.VN để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cung cấp (nếu có).
  • Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
   • Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
   • Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
   • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

QUY TRÌNH THANH TOÁN

 1. Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều hình thức:
  + Thẻ nội địa ATM
  + Chuyển khoản qua ngân hàng
  + Tại các Văn phòng giao dịch của Công Ty
  + Tài khoản trả trước trên hệ thống MBPay
 2. Quy trình thanh toán
  (i) Thanh toán chuyển khoản ngân hàng trực tuyến:
  Đăng nhập Mogi.vn để Đăng tin. Khi đến bước Thanh toán chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản qua ngân hàng và nhấn nút Tiếp tục.
  Bạn có thể chuyển khoản hay nộp tiền vào một trong các tài khoản của chúng tôi:

  STT

  Logo

  Chủ tài
  khoản:
  Công ty cổ phần Định Anh

  3

  Ngân hàng:
  Số tài khoản:
  Chi nhánh:
  TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
  19022913356688
  Phú Mỹ Hưng

   

  Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng, chúng tôi đề nghị khi chuyển khoản hay nộp tiền, bạn ghi rõ trong Nội dung chuyển:
  Thanh toán mã BĐS: …… , mã hóa đơn: ……
  Sau khi chuyển xong, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi để thông tin của bạn được đăng tải sớm.

  (ii) Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua cổng Napas
  Nếu bạn đã đăng ký thẻ ATM tại một trong 12 ngân hàng đối tác của Mogi.vn, hãy kích hoạt Internet banking tại quầy giao dịch của ngân hàng để có thể sử dụng dịch vụ này.
  Bước 1: Đăng nhập Mogi.vn để Đăng tin. Khi đến bước Thanh toán chọn hình thức thanh toán là Thẻ nội địa ATM và nhấn nút Tiếp tục
  Danh sách các thẻ được chấp nhận thanh toán qua cổng Napas

  Ngân hàng phát hành Loại thẻ Dịch vụ đăng kí Cách thức đăng ký Cách thức nhận OTP
  Connect 24 VCB-IB@nking và SMS Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. SMS Banking có thể đăng ký trên VCB-IB@nking (nếu đã đký DV này) hoặc tại ATM của VCB HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

  F@staccess Thanh toán qua InternetBanking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  VIB Values Platinum InternetBanking (VIB4U) Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. Khách hàng sử dụng Token /thẻ cào để lấy OTP hoặc sử dụng SĐT đã đăng ký nhắn tin đến đầu số ngắn để lấy OTP
  V-top Dịch vụ thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  Active plus Dịch vụ eMB Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. Khách hàng sử dụng Token để lấy OTP
  E-Partner Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  HDCard Dịch vụ Ebanking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  365 Styles Dịch vụ ACB online Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  Plus/ PassportPlus Dịch vụ Mua hàng trực tuyến dành cho thẻ Plus/PassportPlus Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  NaviCard Dịch vụ thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  M1 Khách hàng chỉ cần đăng ký mở loại thẻ M1 › mặc định đã đăng ký DV thanh toán trực tuyến/SMS banking. Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  Advance Card Dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  Auto link VPBank Internet Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  Mai /My Style Dịch vụ thanh toán trực tuyến IB Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  OJBCard Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký
  BacABank Card Dịch vụ True Internet Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

   

  Bước 2: Nhập thông tin thẻ
  Khách hàng lựạ chọn phương phức thanh toán/ngân hàng thanh toán và nhập thông tin thẻ tương ứng.
  Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán Smartlink, khách hàng chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM, tài khoản mở tại Ngân hàng Việt Nam

  • Nếu thông tin thẻ không hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa SML. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
  • Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP

  Bước 3: Xác thực OTP
  (iii) Thanh toán trả trước qua hệ thống MBPay

  1. Thanh toán qua MBPAY trực tuyến
   Bước 1: Đăng nhập mogi.vn để Đăng tin. Khi đến bước Thanh toán chọn hình thức thanh toán là Tài khoản trả trước MBPay và nhấn nút Thanh toán.
   Bước 2: Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang Checkout của MBPay để Bạn đăng nhập và xác nhận thanh toán.
   Bước 3: Kiểm tra thông tin hóa đơn muốn thanh toán. Nếu đã chính xác thì nhấn nút Thanh toán.
   Bước 4: Nhập mã OTP (nhận được qua Email hoặc SMS) và nhấn Hoàn tất thanh toán.
   Sau khi Thanh toán, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản MBPay của bạn và gửi thông báo thanh toán tới bạn qua Email (nếu có) hoặc gửi tin nhắn SMS (nếu có)

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 1. Quản lý thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ: Khi đăng tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đưa vào dữ liệu quản lý.
 2. Kiểm soát giao dịch của Người Bán: Các giao dịch của Người Bán với khách hàng sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Người Bán. Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.
 3. Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán đến Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 1. website MOGI.VN đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và website MOGI.VN thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:
 2. Công Ty và website MOGI.VN sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, website MOGI.VN có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
 3. Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của website MOGI.VN, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: trogiup@mogi.vn để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
 4. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
  Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  • Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN;
  • Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn;
  • Thực hiện việc quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, gửi thông tin cập nhật về website và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên của website;
  • Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khác hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN;
  • Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
  • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;
 5. Loại thông tin thu thập
  Những loại Thông tin cá nhân mà Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

  • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh,
  • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
  • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
  • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
  • Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
 6. Phạm vi sử dụng thông tin
  • Thông tin được thu thập trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT đang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.
  • Chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website MOGI.VN bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
  • Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên MOGI.VN để tiến hành các giao dịch hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ MOGI.VN.
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
 7. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
  Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của MOGI.VN trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
 8. Việc công bố thông tin thu thập
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cho là có liên quan:
   • Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);
   • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);
   • Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
   • Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phải chịu trách nhiệm pháp lý.
   • Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
   • Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khánh hàng.
 9. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập
  Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cũng đều có các quyền như sau:
  – Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
  – Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
  – Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
  – Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
  – Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
  Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, hoặc liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN qua email hoặc địa chỉ liên lạc của văn phòng Công Ty được công bố trên website của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
  Trường hợp Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN được Khách hàng khai báo, đăng ký, hoặc cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo chính sách bảo mật nêu trên, và không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc rò rỉ, hoặc thất thoát những thông tin đó.
 10. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân
  Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN để ngăn ngừa các hành vi sau:
  – Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
  – Sử dụng thông tin trái phép;
  – Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép
  Tuy nhiên, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ không chịu trách nhiệm và được miễn trách đối với mọi thiệt hại, tổn thất có thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, đồng thời Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.
 11. Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin
  Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

  1. Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có qui định chung về cơ chế kiểm soát nội dung tin đăng như sau:
   • MOGI.VN từ chối không nhận đăng các thông tin liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo; các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục nói chung, bao gồm nhưng không giới hạn, các thông tin quảng cáo, rao vặt, đăng tin về tất cả các loại rượu cấm bán và quảng cáo trên internet, thuốc lá, thịt thú rừng, vũ khí các loại, các sản phẩm nhái hoặc các sản phẩm giả của các hàng hoá khác, các mặt hàng không được quảng cáo, hoặc các sản phẩm quốc cấm khác. Nếu có tồn tại bất kỳ thông tin nào như vậy trên website, Ban quản trị và ban biên tập Website sẽ sàng lọc và loại bỏ, xóa khỏi hệ thống các thông tin như vậy mà không cần thông báo trước.
   • Các thông tin đăng trên website MOGI.VN không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Ban quản trị và ban biên tập Website sẽ sàng lọc và loại bỏ, xóa khỏi hệ thống các thông tin vi phạm quy định này mà không cần thông báo trước.
   • Không gộp nhiều bất động sản trong một tin đăng.
   • Tin đăng có đầy đủ thông tin cần thiết: địa chỉ, giá, diện tích, thông tin liên hệ của người bán.
   • Tin đăng phải chính xác, đặc biệt là về phân loại bất động sản, kiểu bất động sản, loại giao dịch, vị trí và giá BĐS.
   • Hình ảnh phải liên quan đến BĐS đang đăng.
   • Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.
   • Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Hình ảnh nên là hình nội, ngoại thất của BĐS hoặc có liên quan đến BĐS (có thể hình 3D, hình dự án). Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của website hoặc báo khác.
   • Khách hàng và thành viên sử dụng MOGI.VN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên MOGI.VN. Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên MOGI.VN. Khách hàng và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho MOGI.VN toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà MOGI.VN có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền nào được hình thành do hành vi, lỗi của khách hàng, thành viên sử dụng đó.
   • Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa khách hàng, hoặc thành viên của MOGI.VN và người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên MOGI.VN, thì khách hàng, hoặc thành viên đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của MOGI.VN không bị ảnh hưởng.
  2. Ngoài những qui định chung nêu trên, một số qui định riêng về tính chất các thông tin, và nội dung thông tin cần ngăn chặn và nghiêm cấm thực hiện trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN như sau:
   • (a) Hàng hóa, dịch vụ cấm đăng tải và kinh doanh
    • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cấm Người Bán, Thành Viên đăng tải và kinh doanh các hàng hóa sau:
    • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
    • Các chất ma túy;
    • Các loại Hóa chất, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ;
    • xuất khẩu, nhập khẩu các loại hóa chất với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học;
    • tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu các loại hóa chất mà pháp luật cấm với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba;
    • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
    • Các loại pháo;
    • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
    • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
    • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
    • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
    • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
    • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
    • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
    • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
    • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
    • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
    • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
    • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
    • Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole;
    • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
    • Các hàng hóa khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
    • Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;
    • Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;
    • Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
    • Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời;
    • Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời;
    • Các loại rượu cấm bán và quảng cáo;
    • Các dịch vụ khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
   • (b). Đối với các hàng hóa/dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, Người Bán và Thành Viên chỉ được đăng tải và kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ đó khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định.
   • (c). Hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
    Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cấm Người Bán, Thành Viên đăng tải, quảng cáo các hàng hóa, dịch vụ sau:

    • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;
    • Thuốc lá;
    • Tất cả các loại rượu cấm bán và quảng cáo trên Internet;
    • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
    • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
    • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
    • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
    • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
    • Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;
    • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
    • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
    • Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
    • Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
    • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;
    • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;
    • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố;
    • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;
    • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
    • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
    • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
    • Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;
    • Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.
  3. Cơ chế rà soát và kiểm soát thông tin hàng hóa, dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN đối với hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
   • Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo: Sau khi Người Bán, hoặc Thành Viên đăng tải hàng hóa, dịch vụ đó, Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có quyền yêu cầu họ gỡ bỏ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN yêu cầu gỡ bỏ, nếu những người có liên quan này không gỡ thì Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.
   • Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Người Bán, hoặc Thành Viên phải đăng tải các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng họ đủ điều kiện bán các hàng hóa, dịch vụ đó cùng với việc đăng tải các thông tin về hàng hóa/dịch vụ. Nếu những người có liên quan này đăng tải thiếu các giấy tờ, tài liệu chứng minh nêu trên thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN yêu cầu bổ sung mà người bán không bổ sung thì thì Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.

TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cam kết xử lý hoặc/và phối hợp với bên thứ ba xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của khách hàng.
 • Khi phát sinh lỗi kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN trước hết sẽ tự đánh giá nguyên nhân để xử lý nội bộ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh. Trong trường hợp lỗi kỹ thuật có liên quan đến đường truyền, hay các hoạt động hỗ trợ khác từ bên thứ ba, đội ngũ kỹ thuật của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ phối kết hợp với các đơn vị liên quan đó để cùng xem xét giải quyết vấn đề, đảm bảo lỗi kỹ thuật sẽ được khắc phục nhanh nhất trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm khách hàng phản hồi. Trong trường hợp, lỗi kỹ thuật không thể khắc phục, hoặc kéo dài thời gian xử lý, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ thông báo về việc tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật đó, và thông tin rõ thời gian dự kiến khắc phục.
 • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý, hoặc hệ thống phần mềm của Sàn gây ra.
 1. Quyền của Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN

  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN được yêu cầu người bán, người mua cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên website, và hưởng phí đăng tin, sử dụng dịch vụ trên Sàn;
  • Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin trên thì MOGI.VN có quyền từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm Quy Chế này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN tại thời điểm đăng ký lại đó;
  • Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của sàn, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;
  • Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp bởi sàn TMĐT MOGI.VN sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
  • Áp dụng các biện pháp cần thiết để quản lý thông tin và đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, hoặc thông tin cá nhân riêng của người bán, người mua và thành viên trên website;
  • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên Sàn cung cấp các thông tin cơ bản dưới đây theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ:
   • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
   • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
   • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
  • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, hoặc có những hành vi đăng thông tin vi phạm thuần phong, mỹ tục, vi phạm điều cấm trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
  • Lưu trữ thông tin đăng ký của người bán, người mua và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
  • Có trách nhiệm và biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:
   • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;
   • Loại bỏ khỏi Sàn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
   • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh);
   • Hỗ trợ cung cấp thông tin, và kết nối người mua, người bán gặp gỡ để trực tiếp trao đổi, thảo luận, và giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh giữa các bên.
  1. Quyền của Thành Viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
   • Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN và được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
   • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
   • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
   • Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.
   • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
  2. Nghĩa vụ của Thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
   • Trách nhiệm chung:
    • Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
    • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Sàn, trên cơ sở các quy định của pháp luật. Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN và những thông tin đăng tải lên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
    • Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
    • Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
    • Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
    • Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
    • Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao Dịch TMĐTMOGI.VN trong bản Quy Chế này.
    • Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
   • Trách nhiệm riêng:
    • Trách nhiệm của Người Bán:
     1. Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin về hàng hóa/dịch vụ của mình đăng trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
     2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, áp dụng đối với loại hình hàng hóa, dịch vụ tương ứng, bao gồm: đặc tính hàng hóa, dịch vụ; thông tin về giá cả; thông tin về điều kiện giao dịch chung; thông tin về phương thức vận chuyển, giao nhận; và thông tin về phương thức thanh toán. Cập nhật các thông tin thay đổi về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
     3. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người mua, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
     4. Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người mua (nếu có).
     5. Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, và phí đăng tin cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
     6. Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại hàng hóa/dịch vụ (nếu có).
     7. Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu gian hàng và hàng hóa, dịch vụ (nếu có) theo quy định từ Điều 29 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
     8. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN
     9. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
     10. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
     11. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán hàng đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
     12. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đạt chất lượng như thông tin người bán đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
     13. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 05 năm 2013, về thương mại điện tử (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn.
    • Trách nhiệm của Người Mua:
     1. Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN.
     2. Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN là đầy đủ và chính xác. Nếu thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN để có biện pháp giải quyết phù hợp.
     3. Người Mua không được sử dụng dịch vụ của Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Sàn Giao Dịch TMĐT MOGI.VN. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
     4. Thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ cho Người Bán, và thực hiện các dịch vụ với Người Bán theo đúng thỏa thuận, và qui định của pháp luật hiện hành.
  3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng
   SÀN TMĐT MOGI.VN sẽ tiếp nhận khiếu nại tranh chấp của khách hàng thông qua hình thức email, gọi điện đến số hotline hoặc trực tiếp tại văn phòng giao dịch.
   Việc giải quyết tranh chấp sẽ được SÀN TMĐT MOGI.VN tiến hành kể từ khi tiếp nhận các bằng chứng đối chấp của các bên. Việc tranh chấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp. Cụ thể như sau:

   • Các vấn đề phát sinh từ chất lượng hàng hóa, hướng dẫn sử dụng, áp dụng các chính sách bảo hành, đổi trả hàng, thanh toán, thông tin vi phạm, hoặc các thông tin khác phát sinh từ hành vi đăng tin của người bán sẽ phải được người bán trực tiếp giải quyết với người mua trên cơ sở hỗ trợ kết nối, hoặc cung cấp thông tin của Sàn TMĐT MOGI.VN;
   • SÀN TMĐT MOGI.VN có trách nhiệm tạm ngưng đăng tin đang có tranh chấp giữa bên bán và bên mua.
   • Bên bán và bên mua, đối tác có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, thông tin bổ sung, để xác thực, chứng minh cho yêu cầu, hoặc chứng minh tính xác thực của thông tin mình khiếu nại.

   Thành viên, Khách hàng tự chịu trách nhiệm các vấn đề phát sinh do khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, nhầm lẫn. SÀN TMĐT MOGI.VN có trách nhiệm tiếp thu, xử lý thông tin và yêu cầu các khoản chi phí phát sinh ( nếu có) trong quá trình giải quyết.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy Chế này sẽ được làm cơ sở để xây dựng quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT MOGI.VN và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT MOGI.VN.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 1. Công Ty Cổ Phần Định Anh, Sàn giao dịch TMĐT MOGI.VN, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT MOGI.VN cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Quy Chế này.
 2. Mọi sự vi phạm Quy Chế này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công Ty Cổ Phần Định Anh và pháp luật.
 3. Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về:
  • Sàn giao dịch TMĐT MOGI.VN
  • Công Ty Cổ Phần Định Anh
  • Địa chỉ: Số 28-30 Đường số 2, Khu phố Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 028-73001234, 024-73001234 hoặc hotline 19006868
  • Fax: 028-54103366
  • Email: trogiup@mogi.vn

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY CP ĐỊNH ANH
GIÁM ĐỐC

PHẠM CHU HI